Digiterveys®-ohjelman kehityshanke

Digiterveys®-ohjelma tuottaa sekä yksilölle että organisaatiolle pysyvää hyvinvointia

Tutkittuun tietoon perustuva prosessi, mittaaminen ja raportointi hyvinvoinnin tukena

Tarjoamme asiakkaillemme ’avaimet käteen’ –ratkaisun kokonaisvaltaisen hyvinvointivalmennuksen tuottamiseen, ja sen hyötyjen osoittamisesta asiakasyrityksille. Tietoisuus hyvinvointiin vaikuttavista seikoista ei välttämättä lisää toimintaa, ellei siinä ole johdettua, suunnitelmallista ja tutkittuun tietoon perustuvaa prosessia tukena. Tämän vuoksi Digiterveys® -ohjelmaan on kerätty ne keinot, joilla on osoitettu olevan vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Digiterveys®-ohjelma herättää motivaation yksilönhyvinvoinnin edistämiseen sekä todistetusti tuottaa tulosta. Kehityshankkeen tavoitteena on automatisoida ohjelman toimintoja siten, että se tunnistaa yksilölliset tarpeet sekä vähentää palvelutarjoajan työaikaa ja edesauttaa kustannustehokasta palvelun tuottamista. Hankkeeseen on saatu avustusta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Euroopan aluekehitysrahastosta.