Haluatko nostaa organisaatiosi hyvinvoinnin uudelle tasolle?

Avullamme parannat henkilöstösi hyvinvointia 9 kuukauden aikana jopa 10 % – ja tulokset näkyvät suoraan myös tuottavuudessa.

Burn outia, pitkiä sairauslomia, ongelmia työilmapiirissä – kuulostaako tutulta?

Työssä jaksaminen ei ole itsestäänselvyys

Työssä jaksaminen on kasvava ongelma, vaikka perusasiat työpaikalla olisivatkin kunnossa. Erityisesti työpaikoilla, joilla henkilöstön keski-ikä on yli 45 vuotta, haasteet alkavat helposti näkyä jaksamisen romahtamisena, sairauslomina ja lopulta irtisanoutumisina, ellei tilanteeseen reagoida. Myös ruuhkavuosia elävät työntekijät ovat usein jaksamisensa äärirajoilla.

Digiterveys®-ohjelman taustalla ovat tekniikan tohtori Pekko Vehviläinen ja liikuntatieteiden tohtori, liikuntafysiologi Minna Tervo.

Sitoutunut ja vastuullinen työntekijä ei aina osaa sanoa ei, vaan priorisoi usein työn oman hyvinvointinsa edelle. Mitä pidempään tilanne jatkuu, sitä tehottomampia työtunnit ovat. Myös työntekijällä on vastuu jaksamisestaan, mutta joskus saattaa tuntua siltä, ettei työ anna siihen panostamiseen mahdollisuutta.

Ongelma pahenee entisestään, kun organisaatio on muutosvaiheessa

Henkilöstön ollessa valmiiksi kuormittunut muutosvaiheen mukanaan tuoma stressi pahentaa ongelmaa. On helppoa sysätä hyvinvoinnin johtaminen muutosvaiheessa taka-alalle, vaikka juuri silloin siihen pitää panostaa.

Erityisesti esimiehet ovat työssä jaksamisen kannalta avainasemassa: he kuormittuvat eniten, tekevät stressaantuneina huonompia päätöksiä ja levittävät pahimmassa tapauksessa huonoa ilmapiiriä myös alaisiinsa. Näin vaikutukset kertautuvat nopeasti ja seuraukset näkyvät monella osa-alueella: esimerkiksi työviihtyvyyden heikentymisenä, työtehon laskuna ja poissaolojen lisääntymisenä.

Jo yhden työntekijän lähtö aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen kustannukset

Kun työntekijöitä menetetään työuupumuksen takia, ei heidän korvaamisensa käy käden käänteessä. Lisäksi uusien työntekijöiden rekrytointi, perehdyttäminen ja työssä oppiminen tuovat kustannuksia yllättävän paljon.

 • Yhden avaintyöntekijän lähtö yrityksestä maksaa noin 75–150 % hänen bruttovuosipalkkansa verran. Esimerkiksi 50 000 euron vuosipalkalla se tarkoittaa jopa 75 000 euron ylimääräistä kustannusta. Yhden lähtiessä käynnistyy usein ketjureaktio, jolloin muutkin muutosta harkinneet uskaltavat toimia.
 • On myös tutkittu, että henkilöstövaihtuvuus on neljä kertaa suurempaa niissä yrityksissä, joissa ei ole hyvinvointiohjelmaa, verrattuna niihin yrityksiin, joissa se on.

Tampereen kaupunki otti Digiterveys-ohjelman käyttöönsä ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tukeakseen työntekijöiden hyvinvointia. Ryhmä koottiin johtavassa asemassa olevista henkilöistä. Kokeilusta saatiin niin hyviä tuloksia, että siitä lähtien kaupunki on kerännyt vuosittain useita 12 hengen ryhmiä eri toimenkuvista mukaan Digiterveys-ohjelmaan.

”Digiterveys-ohjelma on herätellyt ihmisiä elämän eri osa-alueiden tasapainon tärkeyteen: kaikkien palasten pitää olla kohdallaan, että jaksaa töissä ja vapaa-ajalla. Ohjelmaan osallistuminen on win-win-tilanne työntekijöille ja työnantajalle – molemmat hyötyvät siitä.”

Niina Pietikäinen, Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja 

» Lue koko referenssi täältä

Stressinsietokykyä ja työssä jaksamista voidaan mitata ja kehittää

Työssä jaksamisen parantaminen ei ole työnantajille helppo yhtälö ratkaistavaksi omin voimin. Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä, joihin työnantajan voi olla haastavaa vaikuttaa.

Markkinoilla on useita ihmisten fysiologiseen hyvinvointiin keskittyviä palveluita, jotka on usein suunnattu kapeasti esimerkiksi liikuntaan tai ravintoon liittyviin asioihin. Yhteys työelämän tarpeisiin jää kuitenkin puuttumaan, jos näkökulma ei ole tarpeeksi laaja ja hyvinvoinnin tilaa ei kartoiteta monipuolisesti.

Digiterveys®-ohjelma perustuu tutkittuun tietoon

Digiterveys-ohjelma on kehitetty yritysten ja ryhmien henkilöstön hyvinvoinnin monipuoliseen tukemiseen ja se auttaa organisaatioita huolehtimalla yksilöstä muutostenkin keskellä.

Digiterveys-ohjelma perustuu tutkittuun, tieteelliseen tietoon, jonka taustalla ovat tekniikan tohtori Pekko Vehviläinen ja liikuntatieteiden tohtori, liikuntafysiologi Minna Tervo.

Digiterveys ei keskity muiden hyvinvointiohjelmien tavoin vain fysiologiseen terveyteen ja ravintoon, vaan keskiössä ovat työstä suoriutuminen, stressinsietokyky ja palautuminen. Ohjelman positiiviset vaikutukset tulevat esille kokonaisvaltaisesti työelämässä.

Digiterveys®-ohjelma tuo hyötyjä sekä yksilöille että organisaatiolle

 • Tukea organisaation muutostilanteisiin: Kun työntekijä voi hyvin, hänellä on korkeampi stressinsietokyky, mikä auttaa organisaation muutostilanteissa toimimista.
 • Ylisuorittajat irti haitallisesta kierteestä: Digiterveys-ohjelma havahduttaa ne työntekijät, jotka tyypillisesti laiminlyövät oman hyvinvointinsa. Digiterveys tarjoaa siihen ”luvallisen mahdollisuuden” ja ohjelman ansiosta he osaavat johtaa omaa hyvinvointiaan jatkossa itsenäisesti.
 • Edellytykset työhyvinvoinnin johtamiseen: Digiterveys tarjoaa HR:lle valmiit työkalut henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja johtoryhmätason raportoinnin työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen.
 • Edukseen erottuminen muista työnantajista: Hyvinvointiin panostava ohjelma parantaa tutkitusti työtyytyväisyyttä, mutta myös rekrytointitilanteissa työnantajamielikuvaa.
 • Vähemmän kuluja, mutta enemmän hyötyjä kuin palkankorotuksesta: Hyvinvointiohjelmat koetaan usein palkankorotusta parempina, mutta työnantajalle niistä ei aiheudu sivukuluja.
 • Organisaation tehokkuus nousee: Samalla kun työn laatu ja asiakastyytyväisyys paranevat, poissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus vähenevät.

Monet organisaatiot ovat käyttäneet vuosia ja satoja tuhansia euroja omien hyvinvointiohjelmiensa kehittämiseen…

Digiterveyden saat helposti käyttöösi jo tänään!

Valitsemalla valmiin ja toimivaksi todistetun ohjelman avaimet käteen -palveluna säästät omia resurssejasi ja pääset suoraan tekemään tuloksia. 

”Digiterveys-ohjelmassa käsitellään nimenomaan ne hyvinvoinnin osa-alueet, jotka ovat ihmisen omissa käsissä. Palautuminen ja uni ovat meillä ne keskeiset haasteet – kun ei tule vain mentyä nukkumaan tarpeeksi aikaisin. Työmme kuormitus on pääosin henkistä kuormitusta, ja sen jaksamiseen palautumisella on tärkeä merkitys. Digiterveys-ohjelman avulla ihmiset oppivat tuntemaan itseään ja huolehtimaan itsestään, ja tuo ohjelman yhdeksän kuukauden kesto on varmasti minimiaika siihen, että ihmisessä tapahtuu pysyvää muutosta.”

Sami Uusitalo, Tampereen kaupungin työhyvinvoinnin johtaja

Digiterveys®-ohjelma soveltuu erityisen hyvin…

 • organisaatioihin, joissa käydään läpi voimakkaita muutostilanteita ja joissa työ kuormittaa monin eri tavoin. Ohjelmassa ihminen tankataan ja huolletaan niin, että hänellä on voimavaroja lähteä kiihdytykseen
 • etenkin esimiesten hyvinvoinnin johtamiseen ja jaksamisen kehittämiseen
 • jokaiseen organisaatioon, jossa halutaan panostaa työhyvinvointiin.

Näin asiakkaamme kommentoivat Digiterveys-ohjelmaa:

”Lottovoitto, 10+! Ohjelma on monipuolinen ja valmentajat asiantuntevia. Ohjelma herätti: minä voin vaikuttaa! Oma näkökulmani hyvinvointiin on laajentunut.”
Mies, 53 v. (yksikön johtaja)

”Olin lähellä ylikuormittumista. Tämä oli herätys ja ajoitus osui kohdalleen eli oli oma tarve löytää keinoja ja sainkin työkaluja muutokseen.”
Nainen, 40 v. (henkilöstöasiantuntija)

”Ei voi risuja antaa! Ohjelma toi mukanaan pieniä asioita, jotka ovat saaneet ajatukset pikkuhiljaa muuttumaan. Erityisesti ravintopuoli on herättänyt. Olisi tympäissyt, jos en olisi lähtenyt mukaan!”
Mies, 47 v. (lakiasiantuntija)

”Unen ja liikunnan määrän suhteen on tullut muutoksia. Pidän nyt myös lepopäiviä liikunnasta ja pyrin menemään aikaisemmin nukkumaan. Mittarit motivoivat ja antavat palautteen, jota valmentaja auttaa tulkitsemaan.”
Mies, 29 v. (ohjelmistoarkkitehti)

”Olen positiivisesti yllättynyt! Valmentajat olivat hyviä tyyppejä! Ohjelma on laittanut ajattelemaan asioita syömisestä ja liikkumisesta, joita en ennen miettinyt lainkaan.”
Nainen, 56 v. (yksikön johtaja)

Millainen on sinun organisaatiosi Digiterveys®-ohjelma?

Digiterveys-ohjelma on räätälöitävissä kullekin organisaatiolle sopivaksi paketiksi. 4–12 kuukauden pituinen perusohjelma sisältää jo hyvin monipuolisen kokonaisuuden mittalaitteista ja testeistä erilaisiin valmennuksiin. Jokainen osallistuja asettaa valmentajansa avustuksella henkilökohtaiset hyvinvointitavoitteensa, joiden toteutumista seurataan mobiilisovelluksen, mittareiden ja testien avulla. Ohjelma etenee pienin, mutta määrätietoisin askelin, tavoitteena pysyvä muutos parempaan suuntaan.

Perusohjelman sisältö:

Valmennus:

 • Ryhmävalmennusta valmentajan ohjaamana, lähi- ja/tai etätapaamisina (4–8 krt)
 • Yksilövalmennusta, lähi- ja/tai etätapaamisina (2–5 krt)
 • Etävalmennuksen teemoittain mobiilisovellusta hyödyntäen

Testit, kartoitukset, mittalaitteet ja raportit:

 • Lähtötilanteen kartoitus
 • Energiatestit (matalan kynnyksen terveyskuntotesti)
 • Hyvinvoinnin geenitesti (24 hyvinvointiin vaikuttavaa ominaisuutta, yht. 81 geenivarianttia)
 • Hyvinvointikartoitus (2–5 kpl)
 • Hyvinvoinnin teemaprofiilit (1–3 kpl, liikunta, ravinto, vuorovaikutus)
 • Aktiivisuusrannekkeen ja muut tarvittavat mittalaitteet
 • Hyvinvoinnin tulosraportit ja analyysin (2–5 kpl)

Asiakkaamme ovat päässeet Digiterveys-ohjelmalla erinomaisiin tuloksiin – nyt on sinun organisaatiosi vuoro!

Ohjelmamme ansiosta hyvinvointi organisaatiotasolla on noussut ohjelmamme keskimäärin 10 %. Yksittäisten henkilöiden kannalta muutos on vielä tuntuvampi: palautuminen koheni noin 20 %, stressin sieto 20 % ja kuntotaso 10 %.

Panostaminen hyvinvoinnin kehittämiseen puolestaan on maksanut itsensä takaisin tehokkaampina työtunteina ja positiivisemman henkilöstön kautta parempana asiakastyytyväisyytenä. Kansainväliseen tutkimusdataan peilattuna muutos tarkoittaa henkilöstön tuottavuuden nousua 5 %:lla.

Digiterveys-ohjelma tuottaa vuodessa vähintään 2 000–7 000 € yhtä työntekijää kohden.

Aloita työhyvinvoinnin kehittäminen kartoittamalla hyvinvoinnin nykytila!

Organisaatiosi hyvinvoinnin nykytilasta kertova hyvinvointikartoitus on helppo tapa aloittaa työhyvinvoinnin kehittäminen. Kukin osallistuja voi tehdä kartoituksen verkossa silloin, kun hänelle sopii. Teemme kartoituksesta yksilölliset raportit osallistujille sekä kootun raportin, joka antaa tärkeää tietoa organisaatiosi potentiaalista ja ongelmakohdista.

 

Hyödynnä tutustumistarjous: hyvinvointikartoitus nyt vain 9 € / henkilö

Pienryhmän (korkeintaan 12 henkilöä) henkilökohtainen hyvinvontianalyysi 9 € / hlö. Lisäksi saatte koko ryhmän hyvinvointia kuvaavan raportin hintaan 490 € / ryhmä. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja tilaa hyvinvointiraportti. Kysy hintaa myös suuremmille ryhmille!

Tilaa hyvinvointikartoitus täältä

 

Hyvinvointikartoituksen ostaminen ei edellytä Digiterveys-ohjelman ostamista, mutta se on erittäin hyvä pohja Digiterveys-ohjelman sisällön suunnittelulle tarpeidenne mukaan.

Tilaa hyvinvointikartoitus

 • Tutustu rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Oletko jo valmis aloittamaan Digiterveys®-ohjelman?

Mitä nopeammin aloitat, sitä aikaisemmin pääset nauttimaan ohjelman tuomista hyödyistä organisaatiossasi. Kysy lisää soittamalla alla olevana numeroon tai täyttämällä sivun lopussa oleva yhteydenottolomake.

Soita ja kysy lisää: 050 5948 564

 

Minna Tervo

Toimitusjohtaja
liikuntatieteiden tohtori, liikuntafysiologi

minna@digiterveys.fi
+358 50 5948 564

Pekko  Vehviläinen

Teknologiajohtaja
tekniikan tohtori

pekko@digiterveys.fi
+358 50 487 2332