Auktorisoidut
digiterveys®-valmentajat

Minna Tervo

Liikuntatieteiden tohtori, liikuntafysiologi

Minna on Digiterveys® -ohjelman kehittäjä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntija ja digitaalisen hyvinvointivalmennuksen uranuurtaja. Hänen erityisosaamisalueita ovat stressi ja palautuminen, liikunta, painonhallinta ja laihdutus, urheiluravitsemus sekä fyysinen valmennus. Minnan toimintatavan keskeisin ajatus on – keep it simple. Yksinkertaisilla asioilla voimme vaikuttaa hyvinvointiimme elämästä nauttien.

Tupu Nordström

Liikunnanohjaaja AMK, Terveystiedon opettaja

Tupu on hyvinvoinnin moniosaaja: erityisosaamisalueita ovat
terveyskunnon testaus, liikunta, mieli, ravinto, palautuminen ja
uni. Käytännön kokemusta näistä on kertynyt yli 15 vuoden
takaa terveyskuntotestaajana, urheilijana, valmentajana, opettajana, hyvinvointikurssien vastaavana ja
liikunnanohjaajana. Motto ’Kun löydät oman sisimpäsi, coresi, löydät
myös hyvinvointisi’ – huokuu myös Tupusta itsestään. Hyvinvointi rakentuu askel kerrallaan!

Maari Kangas

Työfysioterapeutti

Maarit on työfysioterapeutti, jolla on pitkä työura työikäisten parissa. Maarit on työskennellyt kuntoutumiskeskuksessa ryhmäohjaajana sekä viimeisimmät työvuodet työterveyshuollossa moniammatillisessa työryhmässä. Maaritin erityisosaamisalueita ovat stressi ja palautuminen, liikuntaneuvonta ja tuki- ja liikuntaelinoireisen yksilö- ja ryhmäohjaus.

Maaritin toimintatavan keskeisin ajatus on – step by step. Päämäärä on mahdollista saavuttaa askel askeleelta.

Jaana Koski

Fysioterapeutti, AMK

Jaanan työhistoriaan on kuulunut monipuolisesti yksilökuntoutusta, ryhmäohjausta, kuntotestausta, luentoja, kouluttautumista ja opettamista. Kaikista opettavaisin koulu on ollut ”elämänkoulu”.

Jokaisella on oma elämä, jonka asiantuntija hän itse on. Valmentajana Jaana on päättäväinen, mutta kuunteleva ja hän tuo oman osaamisensa ja kokemuksensa kautta uusia näkökulmia ja menetelmiä hyvinvoinnin tueksi.

”Haluan auttaa juuri Sinua voimaan paremmin!”

Saila Lindgren

Ensihoitaja-Sairaanhoitaja AMK

Saila on työskennellyt terveydenhuoltoalalla yli 15 vuoden ajan ja lisäksi hänellä on kokemusta myös hyvinvointialan yrittäjänä.

Hyvinvoinnin paraneminen näkyy terveyden kohentumisena ja vaikuttaa vahvasti kaikissa elämän osa-alueissa. Nykymaailman kiire työn ja perheen yhteensovittamisineen on helpompi hallita, kun voi paremmin! Siksi hyvinvointivalmentaminen niin ravinnon, liikunnan kuin palautumisen suhteen on Sailan sydäntä lähellä!

”Valmentajana autan asiakastani löytämään omat henkilökohtaiset vahvuutensa ja keinonsa hyvinvoinnin edistämiseksi. Muutos kohti parempaa alkaa pienistä hyvinvointi teoista itselleen!”

 Merja Pynnä

Työfysioterapeutti, hammashoitaja, uroterapeutti, craniosacraaliterapeutti, veneenkuljettaja

”Uusien ulottuvuuksin löytyminen itsestä ja ympäristöstä, sekä oman toiminnan ymmärtäminen auttavat positiivisessa muutoksessa ja hyvinvoinnin parantamisessa. Yksikin muutos voi viedä kohti parempaa.”

Merja on toiminut työfysioterapeuttina 1990- luvulta lähtien. Työfysioterapeutin työ on monipuolista. Siihen kuuluvat työpaikan ergonomiaan liittyvät asiat, asiakkaan kohtaaminen vastaanotolla tuki- ja liikuntaelin sekä fyysisen kunnon asioissa, työntekijöiden työhön paluun, kuntoutumisien ja eläkkeelle siirtymisien tukeminen, luennointi, työhyvinvointitapahtumien järjestäminen. Lisäksi hänellä on kokemusta kuntoutuksesta, lähiesimiestyöstä ja rekrytoinnista.

Minni Suni

Liikuntatieteiden maisteri

Minni on toiminut hyvinvointialan eritasoisissa tehtävissä vuodesta 1996 alkaen, aloittanut ryhmäliikunnan parissa, toiminut esimiestehtävissä vastaten avainhenkilöiden rekrytoinnista sekä osaamisen kehittämisestä. Hän on täydentänyt osaamistaan joogaopettajan koulutuksella Singaporessa. Nykyään hän työskentelee Varalan Urheiluopistossa hyvinvointipalvelupäällikön –tehtävissä vastaten Digiterveys.fi –konseptin toteuttamisesta Varalassa.

Anne-Mari Lindholm

Työfysioterapeutti, Physio Trainer, ravintovalmentaja

Anne-Mari on työskennellyt 2004 vuodesta lähtien fysioterapeuttina ja 2007 vuodesta lähtien työfysioterapeuttina työterveyshuollossa. Työfysioterapeuttina hän opastaa työergonomiassa ja antaa ohjausta mm. tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa. Fyysisen kunnon testeillä ja erilaisilla mittauksilla arvioidaan fyysistä suorituskykyä työstä palautumista. Anne-Mari on viimeisten vuosien aikana kouluttautunut ja suuntautunut myös yksilön ja ryhmien kunto- ja ravintovalmennukseen.

Anne-Mari omaa työkokemuksen puolesta vahvan tuntemuksen siitä, miten työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus vaikuttaa yksilöön ja palautumiseen. Vahva ja kestävä keho rakentuu monesta tekijästä. Hyvään jaksamiseen tarvitaan myös hyvää ravitsemusta ja riittävää ja laadukasta palautumista.

Kari Saikkonen

Fysioterapeutti, Terveyskuntotestaaja, Hyvinvointivalmentaja

Kari on käytännönläheinen, sosiaalinen fysioterapeutti, jolla on monialainen kokemus yli 20 vuoden ajalta.

Työnkuvaan Peurungassa kuuluu yksilöterapian lisäksi ryhmäohjaukset luentoihin saakka. Karin voimaannuttava elementti on luonto ja yksi Karin monista taidoista on luonto-opas.

”Ihminen on kokonaisuus. Meissä kaikissa on omat vahvuutemme, jolla voimme vahvistaa sekä omaa että läheisten ja työkavereiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lähde siis yhteiselle hyvinvointipolulle!”

Leena Arjanne

Elintarviketieteiden maisteri

Hyvinvoinnin erityisasiantuntijana Leenan vahvuudet ovat hänen vuorovaikutustaidossaan ja maltissaan nojata kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin faktoihin. Leenalla on erityisosaamista ravitsemuksen psykologian, fysiologian ja erityisesti tietoisen syömisen äärellä.

Laura Kempas

Kasvatustieteiden maisteri, liikuntaneuvoja

”Haluan jakaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ilosanomaa koko sydämmelläni”. Näin Laura kuvaa toimintaansa Digiterveys valmentajana.   Vuodesta 2009 lähtien Laura on toiminut liikunnanopettajana Varalan Urheiluopistolla. Lauran kokemus kestävyysurheilijana, valmentajana, opettajana sekä perheen äitinä  antavat vankan pohjan hyvinvointisi tueksi.

Valmentaja Minna K

Minna Kurjenmäki 

Liikunnanohjaaja, AMK

Hyvinvointivalmennuksen merkittävä osa on kehon- ja mielenhuolto sekä liikunta, joista saa virtaa toteuttaa unelmiaan. Nämä ovat Minnan erityisosaamista Pilates –ohjaajataustansa ansiosta.  Minna on toiminut liikunta-alalla vuodesta 1999 lähtien, lisäksi kokemusrikkaat vuoden kauppiaana antoi kokonaisvaltaisen näkemyksen elämän arjesta työn ja perheen parissa. Minnan pirteä olemus luo iloa ja energiaa.

HAE DIGITERVEYS® -VALMENTAJAKSI!

Oletko sinä seuraava Digiterveys® -valmentaja?

Lue lisää ja hae valmentajakoulutukseen