Digiterveys-ohjelma on auttanut jo kymmeniä suomalaisorganisaatiota kehittämään organisaationsa tuottavuutta, parantamaan työhyvinvointia ja vähentämään sairaspoissaoloja. Haastattelimme S-Ryhmään kuuluvan Osuuskauppa Maakunnan henkilöstöpäällikköä Pia Tuomivaaraa, ja kysyimme mitä hyötyä ohjelmasta heille on ollut.

Ennen Digiterveys-ohjelman käyttöönottoa Osuuskauppa Maakunnassa oli vireillä halu muutokseen ja uusien palveluiden etsintään. Esihenkilöt tunnistettiin tärkeäksi ja kriittiseksi kohderyhmäksi, ja heidän hyvinvointinsa nähtiin vaikuttavan positiivisesti koko henkilöstöön.

” Digiterveys valikoitui ratkaisuksi tieteellisen taustansa ja vakuuttavan mittaamisen ansiosta. Mittaaminen on muutoinkin luonteva osa liiketoimintaa, joten hyvinvoinnin mittaaminen on siihen hyvä jatkumo.”

Vaikutukset heijastuvat myös henkilöstön sitoutumiseen

Ohjelmaan osallistui esihenkilöitä, johtoa ja asiantuntijoita. Osallistuminen oli avoin kaikille, joita aihe kiinnosti.

”Omien hyvinvointitarpeiden tunnistaminen koettiin suurena hyötynä. Esihenkilöiden oman hyvinvoinnin lisääminen ja ymmärtäminen edesauttaa myös henkilöstön hyvinvointia heijastevaikutuksen myötä.”

”Ohjelman myötä olemme oppineet paljon uuttaa, erityisesti siitä kuinka tietoa voi hyödyntää oman tiimin ohjauksessa. Lisäksi ohjelman vaikutus henkilöstön hyvinvointiin näkyi myös osaajien pysyvyydessä ja sitoutumisessa.”

Hyvinvoinnista puhutaan

”Ymmärrys kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista on kasvanut. Hyvinvoinnista puhutaan: se on osa kahvipöytäkeskustelua, mm. lounastauolla on keskustelua omista eväistä, liikkumisesta, ruoasta, unesta.”

”Itselleni jäi päällimmäisenä mieleen kokonaisvaltaisuuden merkitys. Suorittamisen pakko on jäänyt pois ja liikunta on monipuolisempaa. Kehonhuolto on uusi asia ja lyhyen aamujumpan myötä pitkään kestänyt kiputila poistui. Unen tärkeys on entisestään korostunut ja huolehdin että menen ajoissa nukkuman.”

Käyttöönotto helppoa

”Henkilöstöpäällikön roolissa käyttöönotto oli helppoa. Suunnitelmallisuus, kalenterointi ja viestintä olivat avainasemassa onnistuneessa toteutuksessa. Vuosittaiset tapahtumat kalenteroitiin etukäteen, mikä helpotti suurta osallistujamäärää.”

”Suosittelen ehdottomasti Digiterveys -ohjelmaa erityisesti asiantuntijoille ja esihenkilöille sekä henkilökohtaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen että hyvinvoinnin johtamisen koulutuksena. Epäsäännöllistä työaikaa tekevillä haasteita voi olla työvuorojen kanssa, ja se on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon”